Tiềm năng sinh học của nguyên liệu sinh học ở Việt Nam, giai đoạn 7

Chủ nhiệm đề tài Trần Thế Bách
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2015 - 2015
Tổng kinh phí 136.000.000 KRW (Một trăm ba mươi sáu triệu Korean Won)
Mục tiêu đề tài
 • Khuyến khích và tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực sinh học giữa 2 Viện là mục tiêu chính của dự án này.
 • Kết quả của dự án sẽ góp phần phát triển các loài cây có ích và nguyên liệu thuốc tự nhiên có giá trị.
 • Phát hiện các loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, các loài mới cho khoa học.
 • Cung cấp các dẫn liệu khoa học quan trọng để xây dựng bộ Thực vật chí Việt Nam.
 • Công bố các công trình khoa học trên các tạp chí có uy tín.
Kết quả đạt được
 • Trong 480 loài thực vật thu được, có 33 loài có tiềm năng làm thuốc: 3 loài chữa bại liệt, 1 loài chữa đau mắt, 3 loài chữa đau răng, 4 loài giải độc, 2 loài chữa hen suyễn, 10 loài chữa lị, 2 loài lợi sữa, 3 loài lợi tiểu, 1 loài chữa sốt rét, 8 loài chữa thấp khớp, 2 loài chữa tim mạch và huyết áp.
 • 480 dịch chiết methanol đã được gửi về IEBR và lưu trữ tại IEBR vì mục đích nghiên cứu cho cả hai bên.
 • Kết quả nghiên cứu về hoạt tính sinh học: KRIBB đã gửi kết quả 50 loài có hoạt tính sinh học có tiềm năng kháng một số dòng tế bào ung thư
 • Đã có 10 công trình được công bố, trong đó: 4 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (3 SCI, 1 SCI-E ), 6 bài báo ở Hội thảo toàn quốc.
 • Bổ sung thêm 1440 tiêu bản thực vật cho Phòng Tiêu bản (HN) đặt tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Mỗi loài thu được đều kèm theo mẫu để phục vụ cho nghiên cứu sinh học phân tử.
 • Góp phần hỗ trợ 1 Thạc sĩ, 1 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
 • Cung cấp các dẫn liệu quan trọng về tiêu bản, ảnh màu, sinh học và sinh thái để hoàn thành bộ Thực chí Việt Nam họ Thiên lý (Asclepiadaceae), họ Ô rô (Acanthaceae), họ Vòi voi (Boraginaceae), họ Bông (Malvaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), Đỗ quyên (Ericaceae), họ Nho (Vitaceae), họ Gai (Urticaceae), họ Cam (Rutaceae), và một số họ thực vật khác trong tương lai.

ttbach1

ttbach2

ttbach3

Những đóng góp mới

Bổ sung chi Sindechites cho hệ thực vật Việt Nam.
Bổ sung loài Rungia sarmentosa cho hệ thực vật Việt Nam.

Sản phẩm
 • 480 dịch chiết methanol đã được gửi về IEBR và lưu trữ tại IEBR vì mục đích nghiên cứu cho cả hai bên.
 • Kết quả 50 loài có hoạt tính sinh học có tiềm năng kháng một số dòng tế bào ung thư
 • Bổ sung thêm 1440 tiêu bản thực vật cho Phòng Tiêu bản (HN) đặt tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Mỗi loài thu được đều kèm theo mẫu để phục vụ cho nghiên cứu sinh học phân tử.
 • Đã có 10 công trình được công bố, trong đó: 4 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (3 SCI, 1 SCI-E ), 6 bài báo ở Hội thảo toàn quốc.
 • Cung cấp các dẫn liệu quan trọng về tiêu bản, ảnh màu, sinh học và sinh thái để hoàn thành bộ Thực chí Việt Nam họ Thiên lý (Asclepiadaceae), họ Ô rô (Acanthaceae), họ Vòi voi (Boraginaceae), họ Bông (Malvaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), Đỗ quyên (Ericaceae), họ Nho (Vitaceae), họ Gai (Urticaceae), họ Cam (Rutaceae), và một số họ thực vật khác trong tương lai.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".