Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm mặt đất phía Nam cho hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất. Mã số đề tài: VT/UD – 02/15

Chủ nhiệm đề tài Ngô Duy Tân
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Thuộc chương trình Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ (2012-2015) Mã số hướng: KHCN – VT/12-15
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 1482.8 tr.đ
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

+    Nắm vững các luận cứ khoa học, công nghệ trong công tác khảo sát lựa chọn vị trí và vận hành khai thác trạm mặt đất của hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất.
+    Đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm mặt đất tại khu vực phía Nam cho hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất.

Kết quả đạt được

*    Về khoa học:
•    Nghiên cứu về hệ thống trạm mặt đất của hệ thống VNREDSat-1
•    Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai và khai thác trạm mặt đất tại các nước khác trên thế giới.
•    Nghiên cứu tình hình khai thác hệ thống trạm mặt đất VNREDSat-1 và nhu cầu triển khai trặm mặt đất tại khu vực phía Nam    
•    Xây dựng các tiêu chí để đánh giá vị trí triển khai trạm mặt đất cho vệ tinh quan sát Trái đất.
•    Xây dựng phần mềm tính toán vùng phủ sóng và thời gian liên lạc giữa vệ tinh và trạm mặt đất
*    Về ứng dụng:
•    Thực hiện khảo sát thu thập số liệu để đánh giá một số vị trị cụ thể cho việc xây dựng trạm mặt đất
•    Phương pháp, quy trình khảo sát cũng như bộ tiêu chí giúp đánh giá các yêu cầu để xác định địa điểm xây dựng và khai thác an toàn trạm mặt đất.

ndtan1

Sản phẩm

*   Các bài báo đã công bố (liệt kê):
•    Ngô Duy Tân “Site evaluation for Earth observation ground station” trên tạp chí IJLRET Volume 02, Issue 06, tháng 6/2016.
*   Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
*   Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
•    Báo cáo đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm thu ảnh của vệ tinh quan sát Trái đất tại khu vực phía Nam.
•    Báo cáo phân tích, đánh giá về tình trạng hoạt động của 2 trạm mặt đất băng S và băng X của hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất VNREDSat-1.
•    Báo cáo khoa học về một số điều khiện môi trường tự nhiên và hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng tới chất lượng thu nhận tín hiệu từ vệ tinh quan sát Trái đất và biện pháp khắc phục.
•    Đề xuất phương pháp, quy trình khảo sát, phân tích đánh giá các yêu cầu để xác định địa điểm xây dựng và khai thác an toàn trạm mặt đất của hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất
•    Báo cáo tổng kết đề tài

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".