Nghiên cứu các đặc điểm di truyền phân tử của quần thể bò lai tự nhiên giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus) ở vườn Quốc gia Phước Bình tạo cơ sở cho công tác chọn giống Mã số đề tài - VAST.NĐP 08/16-17

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Lê Văn Sơn
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Thuộc chương trình Viện Công nghệ sinh học
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí Tổng số: 720 000 000 đồng Trong đó: - Kinh phí từ ngân sách SNKH: 600 000 000 đồng - Kinh phí từ địa phương: 120 000 000 đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các đặc điểm di truyền phân tử của quần thể bò lai tự nhiên giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus) ở vườn Quốc gia Phước bình tạo cơ sở cho công tác chọn giống.

Kết quả đạt được

lvson1kq

Một số hình ảnh của đề tài: 

lvson1

lvson2

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".