Nghiên cứu quy trình và thử nghiệm thành lập mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái - Mã số đề tài: VAST01.07/16-17

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Vũ Giang
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Hướng công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ - Mã số hướng: VAST01
Cán bộ tham gia Viện Công nghệ vũ trụ
Tổng kinh phí 500 triệu
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu quy trình phân tích xử lý dữ liệu ảnh hàng không chụp từ máy bay không người lái.
- Thử nghiệm bay chụp và xây dựng mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.

Kết quả đạt được

Về khoa học: xác lập quy trình thành lập mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.
Về ứng dụng: thử nghiệm bay chụp và xây dựng thành công mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.

Một số hình ảnh của đề tài:

nvgiang.1

nvgiang2

Sản phẩm

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
- Quy trình thành lập mô hình số bề mặt và bình đổ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.
- Bộ dữ liệu thử nghiệ bay chụp, kết quả thành lập mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.
- Các bài báo đã công bố:
1. Nghiên cứu đánh giá ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong xử lý, thành lập mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 9 (287), tháng 5/2018.
2. Thành lập bản đồ không gian 3 chiều bằng ảnh máy bay không người lái. Tạp chí Khoa học và Đo đạc Bản đồ, số 31, tháng 3/2017.
3. Nghiên cứu đề xuất quy trình bay chụp và thử nghiệm thành lập mô hình số bề mặt địa hình và bình đổ ảnh từ ảnh máy bay không người lái. Tạp chí Khoa học và Đo đạc Bản đồ, số 36, tháng 6/2018.
4. Accuracy asessment of UAV photogrammetry for mapping mangrove forest: case study in Xuan Thuy national park, Vietnam. International Conference on Geo-spatial Technology and Earth Resources, Hanoi, 5-6 October, 2017.
5. UAV photogrammetry for 3D mapping - Case study in Vietnam. The 38th Asian Conference on Remote Sensing - ACRS 2017. India, October 2017.
- Đào tạo: 01 thạc sỹ.

Địa chỉ ứng dụng

ứng dụng vận hành, khai thác các thiết bị bay hiện có của đơn vị.

Kiến nghị

Ti?p t?c ??u t? nghiên c?u phát tri?n và ?ng d?ng khoa h?c t? ?nh ch?p và thi?t b? bay không ng??i lái.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".