Khảo sát, xây dựng công trình nước sinh hoạt cho trường THPT Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 1.150.000.000 VNĐ
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Khắc phục tình trạng thiếu nước sạch cấp cho sinh hoạt tại trường THPT Mùn Chung, Tuần Giáo, Điện Biên.

Nội dung đề tài

 

Kết quả đạt được

- Công trình cấp nước công suất 100m3/ngày đêm cho trường THPT Mùn Chung bao gồm hệ thống thu nước và dẫn nước tới trạm xử lý.
- Công trình xử lý nước công suất 100m3/ngày đêm cho trường THPT Mùn Chung.

Một số hìn ảnh của đề tài:

ntthai1

ntthai2

Sản phẩm

- Các sản phẩm cụ thể:
+01 công trình cấp nước công suất 100m3/ngày đêm cho trường THPT Mùn Chung bao gồm hệ thống thu nước và dẫn nước tới trạm xử lý.
+01 công trình xử lý nước công suất 100m3/ngàyđêm cho trường THPT Mùn Chung.

Địa chỉ ứng dụng

Địa điểm áp dụng THPT Mùn Chung, Tuần Giáo, Điện Biên.

Kiến nghị

Ch? nhi?m ?? tài cam k?t ch?u trách nhi?m v? s? chính xác c?a các thông tin nêu trên.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".