Điều tra nghiên cứu động vật chân khớp ở đất trong hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Phạm Đình Sắc
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Điều tra thành phần loài, thu thập mẫu vật, phân loại một số nhóm động vật chân khớp ở đất trong hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
- Xác định được điều kiện phân bố của các loài động vật chân khớp đã điều tra.
- Xác định các nguy cơ đe dọa và các biện pháp bảo tồn các loài động vật chân khớp ở đất trong hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Kết quả của đề tài đã ghi nhận thành phần loài, phân bố của các loài động vật chân khớp hang động ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Từ các kết quả điều tra khảo sát, đã chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng và đưa ra gải pháp bảo vệ các loài động vật chân khớp hang động trong khu vực nghiên cứu.
- Về ứng dụng: 
Kết quả thu được của đề tài sẽ góp phần vào công tác điều tra, quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở hệ sinh thái hang động

Một số hình ảnh của đề tài:

pdsac1

pdsac2

pdsac3

Những đóng góp mới

- Cung cấp dẫn liệu mới về đa dạng sinh học ở Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và ở Việt Nam nói chung;
- Công bố 5 loài động vật mới cho khoa học, bao gồm 3 loài nhện và 2 loài bọ cạp;
- Lần đầu tiên có kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh về khu hệ động vật chân khớp hang động và đưa ra được các đề xuất bảo vệ giá trị đa dạng sinh học hang động.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
• 02 bài báo quốc tế (thuộc danh lục ISI);
• 01 bài báo Tạp chí chuyên ngành;
• 01 sách tham khảo có chỉ số ISBN.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
• Báo cáo khoa học và các chuyên đề theo nội dung đã đăng ký
• Danh lục thành phần loài của các loài động vật chân khớp ở đất trong hang động tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng
• Bộ mẫu vật nghiên cứu và các tư liệu liên quan (ảnh, thông tin mẫu)
• Các dẫn liệu mô tả các taxon mới cho khoa học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".