Nghiên cứu phân lập các hợp chất từ một số động vật Da gai ở vùng biển Trung bộ (vùng biển Bắc Trung Bộ đến biển Trung Trung Bộ Việt nam) nhằm tìm kiếm các hoạt chất có khả năng diệt tế bào ung thư thử nghiệm và kháng viêm nhằm tạo ra sản phẩm có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe; Mã số đề tài:VAST.TĐ.DLB.03/16-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Cường
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 7.600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được quy trình phân lập các hoạt chất có hoạt tính kháng viêm, diệt tế bào ung thư từ sinh vật biển nhóm Da gai ở vùng biển Trung bộ (vùng biển Bắc Trung Bộ đến biển Trung Trung Bộ Việt nam)
- Tạo được 01 thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe từ một số loài da gai có tiềm năng

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+Đã tiến hành thu thập 39 mẫu động vật da gai tại các khu vực nghiên cứu là các vùng biển Thanh Hóa - Quảng Bình - Quảng Trị -Huế - Đà Nẵng -Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên,trong đó xác định được 29 loài gồm có 8 loài hải sâm, 12 loài sao biển, 4 loài huệ biển, 4 loài cầu gai và 1 loài đuôi rắn.
+Đã lựa chọn được 8 loài động vật da gai để nghiên cứu thành phần hóa học bao gồm: 01 loài huệ biển, 04 loài hải sâm và 03 loài sao biển.
+ Đã nghiên cứu thành phần hóa học của 8 loài động vật da gai thu thập được và phân lập, xác định đượccấu trúc hóa học của65 hợp chất trong đó có7 anthraquinon, 30 tritecpen saponin, 6 asterosaponin, 5 steroit glycosit, 12 steroit, 2 pyrrole oligoglycosit, 2 nucleosit và 1 butenolide.
+ Nghiên cứu hoạt tính sinh học các chất sạch cho thấy các hợp chất tritecpen saponin phân lập từ các loài hải sâm có tiềm năng cho các nghiên cứu tiếp theovề hoạt tính diệt tế bào ung thư, các hợp chất anthraquinon từ huệ biển và dẫn xuất steroit từ sao biển có tiềm năng cho các nghiên cứu tiếp theo về hoạt tính kháng viêm.
- Về ứng dụng:
Đã nghiên cứu chế tạo được thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOLOSTA từ nguồn nguyên liệu hải sâm và sao biển.

Một số hình ảnh của đề tài:

nxcuong1

Những đóng góp mới

+ Lần đầu tiên tiến hành nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài huệ biển ở Việt Nam
+ Đã phát hiện ra 14 hợp chất mới bao gồm 2 anthraquinon, 6 tritecpen saponin, 2 steroit glycosit, 1 polyhydroxysteroit, 2 pyrrole oligoglycosit và 1 butenolide.
+ Đã tạo được thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOLOSTA từ nguồn nguyên liệu hải sâm và sao biển.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố: 06 bài báo chuyên ngành quốc tế ISI và 06 bài báo chuyên ngành quốc gia
Các bài báo ISI
+ Vien L. T., Hanh T. T. H., Huong P. T. T., Dang N. H., Thanh N. V., Cuong N. X., Nam N. H., Thung D. C., Kiem P. V., Minh C. V. Chem. Pharm. Bull., 2018, 65(11), 1023-1026.
+ Vien L. T., Hoang L., Hanh T. T. H., Thanh N. V., Cuong N. X., Nam N. H., Thung D. C., Kiem P. V., Minh C. V. Nat. Prod. Res., 2018, 32(9), 1039-1043.
+ Nguyen X. C., Vien L. T., Hoang L., Hanh T. T. H., Thao D. T., Nguyen V. T., Nguyen H. N., Thung D. C., Kiem P. V., Minh C. V. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2017, 27(13), 2939-2942.
+ Vien L. T., Hanh T. T. H., Hong P. T., Nguyen V. T., Huong T. T., Nguyen X. C., Nguyen H. N., Thung D. C., Kiem P. V., Minh C. V. Nat. Prod. Res., 2018, 32(1), 54-59.
+ Vien L. T., Hanh T. T. H., Huong P. T. T., Nguyen H. D., Nguyen V. T., Lyakhova E., Nguyen X. C., Nguyen H. N., Kiem P. V., Kicha A., Minh C. V. Chem. Pharm. Bull., 2016, 64(11), 1654-1657.
+ Hoang L., Vien L. T., Hanh T. T. H., Thanh N. V., Cuong N. X., Nam N. H., Thung D. C., Natalia V. I., Thao D. T., Pavel S. D., Alla. A. K., Kiem P. V., Minh C. V.Triterpene glycosides from the Vietnamese sea cucumber Holothuria edulis.Nat. Prod. Res., 2018, DOI:10.1080/14786419.2018.1548451.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: 01 Đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế
Châu Văn Minh, Nguyễn Hoài Nam, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Xuân Cường, Lê Thị Viên, Trần Thị Hồng Hạnh, Phan Thi Thanh Huong, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Thanh, Đỗ Công Thung. Hợp chất anthraquinon (capillasterquinone A) có hoạt tính kháng viêm và phương pháp chiết hợp chất này từ loài huệ biển Capillaster multiradiatus. Đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế số 1-2018-02090, chấp nhận hợp lệ theo Quyết định số 50744/QĐ-SHTT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Các sản phẩm cụ thể:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOLOSTA từ hải sâm và sao biển

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".