Xây dựng thuyết minh đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc”

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Chu Hoàng Hà
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Tổng kinh phí 100 triệu
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Hoàn thành bản thuyết minh đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc”

Nội dung đề tài

 

Kết quả đạt được

- Đã hoàn thành 4 nội dung chuyên đề, tổ chức 2 hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo đề án của các đơn vị trong Viện hàn lâm và các Bộ ngành có liên quan.
- Đã hoàn thiện bản thuyết minh đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc”.

Sản phẩm

Bản thuyết minh đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc”

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".