Tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Quang Vinh
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 110 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu khả năng phối hợp giữa phương pháp xử lý số ảnh vệ tinh và dữ liệu hệ thông tin địa lý  trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Kết quả đạt được

- Hệ thống chú giải bản đồ HTSDĐ bằng PP viễn thám.
- Qui trình công nghệ thành lập BĐ HTSDĐ bằng PP tích hợp viễn thám và GIS.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".