Xử lý và thu hồi dung môi hữu cơ dễ bay hơi (VOC) độc hại sử dụng chất hấp phụ chọn lọc hiệu quả cao và kỹ thuật giải hấp nhanh.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
Nội dung đề tài

Đặt vấn đề:

  •  Ô nhiễm môi trường và phương pháp xử lý ô nhiễm. 
  •  Tầm quan trọng của vật liệu trong nghiên cứu hấp phụ.
  •  Khả năng ứng dụng của vật liệu trong việc xử lý và thu hồi VOCs. 

Tổng quan về vật liệu:

  •  Giới thiệu vật liệu vi mao quản-mao quản trung bình.
  •  Xu hướng phát triển của vật liệu vi mao quản, mao quản trung bình

Thực nghiệm:

  •  Tạo vật liệu hấp phụ chọn lọc trên nền silic tổng hợp từ TEOS, vỏ trấu và tro trấu
    có cấu trúc mao quản kích thước nano và đa mao quản (vi mao quản - mao quản trung bình - mao quản lớn) bằng phương pháp kết tinh thủy nhiệt sử dụng chất tạo cấu trúc.

Đặc trưng vật liệu:

  • Sử dụng các phương pháp hóa lý hiện đại như: AAS, XRD, IR, TEM, BET, …

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".