Nghiên cứu quy trình nhân dòng, biểu hiện cao sản và định hướng ứng dụng enzyme tổng hợp streptokinase làm thuốc uống chống tắc nghẽn mạch máu

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Quyền Đình Thi
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300.000.000 VNĐ
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Tạo chế phẩm Streptokinase làm thuốc uống để điều trị tắc nghẽn mạch máu.

Kết quả đạt được
 • Phân lập được 04 chủng Streptococcus là S. pyogenes, S. equisimilis, S. aureus, S. uberis và nhân dòng được 02 gene mã hóa SK từ S. pyogenes và S. equisimilis.
 • Thiết kế và biểu hiện thành công gene sk từ S. pyogenes trong E. coli BL21 bằng vector pET22b+ (SKBL21) với năng suất 7591 U/ml dịch nuôi cấy và hoạt tính riêng đạt 11264 U/mg protein.
 • Thiết kế và biểu hiện thành công gene sk từ S. pyogenes trong Pichia pastoris (bằng vector pPICZαA) với hiệu suất 2374 U/ml dịch nuôi cấy.
 • Tinh sạch đặc hiệu SK tái tổ hợp bằng cột Resin-Ni2+ và đánh giá tính chất hóa lý của SK đó.
 • Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm SK thô và tinh từ chủng sản xuất tái tổ hợp là SKBL21 với năng suất biểu hiện SK đạt khoảng 2 mg/g tế bào.
 • Chế phẩm SK tái tổ hợp không gây độc tính cấp LD50 khi thử trên chuột với liều uống tối đa ở chuột và liều tác dụng làm tan huyết khối khi thử trên thỏ là từ 187500 đến 225000 U.
Những đóng góp mới

Tạo chế phẩm enzyme streptokinase dùng để điều trị bệnh tắc nghẽn mạch máu là một hướng mới ở nước ta.

Sản phẩm
 • Các bài báo đã công bố:
 1. Vũ Hồng Diệp, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Quyền Đình Thi (2008): Nhân dòng và phân tích trình tự gene mã hóa SK từ chủng Streptococcus pyogenes DT7. Tạp chí Công nghệ sinh học 6(4A): 757-763.
 2. Nguyễn Thị Thảo, Vũ Hồng Diệp, Quyền Đình Thi et., al (2009): Tạo vi sinh vật biến đổi gene sinh tổng hợp enzyme tái tổ hợp ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y dược. Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi gene và Quản lý an toàn sinh học, Hà Nội 8/2009: 115-126.
 3. Vũ Hồng Diệp, Quyền Đình Thi et., al (2009): Định tên bằng nhân dòng và phân tích trình tự gene 16S rRNA cho các chủng vi khuẩn gây tan huyết được phân lập tại Việt Nam. Hội nghị CNSH toàn quốc, Thái Nguyên 11/2009: 65-68.
 • Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Đã đăng ký 01 bằng sáng chế với tên sáng chế “Chủng Escherichia coli BL21 tái tổ hợp sinh tổng hợp streptokinase” và mã số đơn là 1-2010-00803.
 • Các sản phẩm cụ thể:
 1. 03 chủng E. coli BL21 tái tổ hợp sinh tổng hợp Streptokinase cao với vector biểu hiện pET22b+. Các chủng đang được lưu giữ trong điều kiện -80°C tại Phòng CNSH Enzyme;
 2. 01 chủng Pichia pastoris tái tổ hợp sinh tổng hợp Streptokinase với vector biểu hiện là pPICZαA. Chủng đang được lưu giữ trong điều kiện -80°C tại Phòng CNSH Enzyme;
 3. 100 mg chế phẩm Streptokinase tinh sạch đông khô. Chế phẩm đang được lưu giữ trong điều kiện 4°C tại Phòng CNSH Enzyme.

Chế phẩm SK tinh sạch qua cột nickel và đông khô Sản phẩm thương mại Durakinase (1,5 triệu đơn vị)

  Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".