Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp thiết bị đo ghi dao động ba chiều tự động dùng cho công trình trạm dịch vụ khoa học - DKI.

Chủ nhiệm đề tài KSC. Nguyễn Văn Đắc
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Thiết kế, chế tạo một thiết bị đo ghi dao động ba chiều tự động để đo dao động của DKI trong điều kiện thời tiết và khí hậu của biển.
 • Phát triển một phần mềm chuyên dụng quản lí, phân tích các tín hiệu dao động đo được để đánh giá trạng thái liên kết của DKI với nền móng.
Nội dung đề tài
 • Phân tích kết quả mô phỏng, kết quả thực nghiệm và kết quả đo đạc thực tế, xác định và dự báo được các dạng dao động đặc trưng của DKI dưới tác động của sóng gió để đưa ra thiết kế cấu hình tổng thể của thiết bị đo ghi dao động phù hợp và hiệu quả nhất.
 • Nghiên cứu, thiết kế tích hợp và lắp ghép phần cứng của thiết bị đo ghi.
 • Viết phần mềm quản lí và phân tích dao động chuyên dụng để phân tích trạng thái dao động của DKI bằng ngôn ngữ Visual C++ chạy trong môi trường Window được dùng phổ biến hiện nay.
 • Hiệu chuẩn thiết bị đo ghi dao động.
 • Soạn thảo tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm.
 • Tổ chức xemina quảng bá thiết bị và tìm kiếm phương thức chuyển giao phù hợp.
Kết quả đạt được

Về ứng dụng:

 • Đo ghi các trạng thái dao động của các công trình DKI.
 • Quản lý, phân tích các trạng thái dao động kết cấu công trình DKI phục vụ cho mục đích đánh giá trạng thái liên kết của các công trình DKI với nền.
Những đóng góp mới

Sản phẩm của đề tài (Thiết bị đo ghi dao động ba chiều tự động DKIDaq-3AXES, phần mềm chuyên dụng DKISoft 1.0) là những kết quả nghiên cứu lần đầu tiên đạt được ở Việt Nam và là những công cụ quan trọng để quản lý và đánh giá trạng thái kỹ thuật của các công trình biển tương tự như công trình DKI, cung cấp các thông tin quan trọng cho công việc bảo trì và sửa chữa.

Sản phẩm
 • Thiết bị đo ghi dao động ba chiều tự động DKIDaq-3AXES.
 • Phần mềm chuyên dụng quản lý và phân tích dao động DKISoft 1.0.
Địa chỉ ứng dụng

Cho các công trình biển nói chung và cụ thể là cho công trình Trạm Dịch vụ khoa học DKI tại huyện Đảo Trường Sa.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".