Nghiên cứu cơ sở khoa học cho ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ trong quản lý đới bờ.

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Minh Ý
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 380 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Nghiên cứu những đặc tính cơ bản của ảnh vệ tinh nhỏ quan sát trái đất trên thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt là ảnh vệ tinh AlSat-2. Đây là vệ tinh có cấu hình gần giống với vệ tinh nhỏ VNREDSat-1 mà Việt Nam dự kiến tiếp nhận chuyển giao công nghệ.
 • Nghiên cứu qui trình xử lý ảnh đặc thù cho tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ.
 • Ứng dụng thử nghiệm ảnh vệ tinh nhỏ AlSat-2 trong quản lý đường bờ Việt Nam và đánh giá khả năng ứng dụng của chúng (trong trường hợp vệ tinh AlSat-2  chưa thể phóng lên do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh FORMOSAT-2 được dùng thay thế).
Nội dung đề tài
 • Nghiên cứu tổng hợp một số đặc trưng cơ bản của một số dạng tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ, so sánh sự khác biệt với tư liệu ảnh vệ tinh lớn thường dùng trong giám sát môi trường và quản lý đường bờ và những yếu tố sử dụng đất gây ảnh hưởng.
 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho xử lý tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ. Chú trọng tới các chỉ tiêu chất lượng ảnh đặc trưng như: hàm chuyển đổi điều biến (MTF), tỷ trọng nhiễu SNR, ...
 • Xây dựng qui trình công nghệ xử lý ảnh vệ tinh nhỏ thích hợp cho mục đích quản lý đường bờ biển Việt Nam, chú trọng đặc biệt cho giám sát biến động đường bờ trong mối liên quan với lớp phủ mặt đất tại khu vực nghiên cứu.
 • Đánh giá khả năng ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ gần với VNREDSat-1.
Kết quả đạt được

Về khoa học:

 • Bộ tư liệu thực địa đo phổ mặt đất cho một số đối tượng lớp phủ mặt đất đặc trưng vùng ven biển.
 • Mô tả đặc trưng một vài dạng ảnh vệ tinh nhỏ gần giống với VNREDSat-1
 • Phương pháp mô phỏng thử nghiệm cho ảnh vệ tinh nhỏ như một bài toán ngược của viễn thám.
 • Quy trình công nghệ tiền xử lý ảnh vệ tinh nhỏ.
 • Công cụ phần mềm đánh giá biến động đường bờ nước từ ảnh vệ tinh sử dụng mã nguồn mở.
 • Quy trình công nghệ bước đầu cho xử lý ảnh vệ tinh nhỏ nhằm quản lý vùng đới bờ.
 • Bản đồ biến động đường bờ nước khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế giai đoạn 1999 - 2000 và 2000 - 2007 tỷ lệ 1: 100000, vùng Cửa biển Thuận Hải và Tư Hiền tỷ lệ 1: 25000.
 • Bản đồ biến động hiện trạng sử dụng đất khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế giai đoạn 1999 - 2007 tỷ lệ 1: 100000.
 • Một số kiến nghị cho ban quản lý dự án VNREDSat-1.

Về ứng dụng:

 • Trong quá trình thực hiện đề tài, qua 2 đợt đi thực tế tại khu vực Thừa Thiên - Huế, các cán bộ thực hiện đề tài đã có nhiều cuộc trao đổi với người dân và cán bộ chính quyền tại địa bàn nghiên cứu, đặc biệt là với các sở, ban, nghành có nhiều mối liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ..., đóng góp cho những đề án qui hoạch của địa phương và tìm hiểu nhu cầu ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất (kiểm soát lũ lụt, đánh giá ô nhiễm do tràn dầu từ tàu biển tháng 5 năm 2009 ngoài khơi Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng...).
 • Đề tài có đóng góp thông tin và nội dung khoa học cho một nghiên cứu hợp tác với cơ quan JAXA của Nhật Bản, trong khuôn khổ dự án nhỏ “Miniproject” về ứng dụng tư liệu viễn thám trong nghiên cứu tai biến môi trường tại Thừa Thiên-Huế.
  Kết quả đào tạo:
 • Đề tài đã góp phần đào tạo 01 thạc sĩ.
Những đóng góp mới
 • Phương pháp mô phỏng ảnh vệ tinh nhỏ.
 • Qui trình công nghệ cho tiền xử lý ảnh vệ tinh nhỏ.
 • Dữ liệu đo phổ mặt đất của một số đối tượng vùng ven bờ.
Sản phẩm
 • Báo cáo khoa học và bản đồ biến động đường bờ nước và hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 1999-2007.
 • Tập dữ liệu đồ thị phổ mặt đất của một số đối tượng vùng ven bờ.
 • Báo cáo khoa học của dự án nhỏ hợp tác với JAXA.
Địa chỉ ứng dụng

Ban quản lý dự án vệ tinh nhỏ VNREDSat-1.
Các cơ quan làm công tác qui hoạch tại địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".