Xây dựng hệ thiết bị dùng để xác định nồng độ và hiệu suất xử lý một số loại khí độc.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Huy Dân
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Xây dựng một hệ thiết bị đo nồng độ khí và hiệu suất xử lý một số loại khí độc, phục vụ cho việc đo kiểm hiệu suất xử lý khí của vật liệu, kiểm tra sensor và thiết bị đo môi trường khí.
 • Ứng dụng hệ đo trong lĩnh vực đo kiểm sensor, thiết bị đo môi trường khí theo yêu cầu quy định và lĩnh vực nghiên cứu vật liệu xử lý khí độc.
Kết quả đạt được
 • Đã xây dựng được 01 hệ thống thiết bị hoàn chỉnh dùng để xác định nồng độ và hiệu suất xử lý một số loại khí độc, bao gồm:
  + Hệ trộn khí cho phép trộn 6 loại khí với nồng độ nhỏ nhất là 0,5 ppm đối với dòng khí động và nhỏ hơn (tùy ý) đối với môi trường khí tĩnh; lưu tốc dòng khí: 0,005 – 11.110 mL/phút; thời gian đáp ứng: 100 ms; nhiệt độ hoạt động: 263 – 323 K; áp suất tối đa 145 psi; sai số: 0,8%.
  + Hệ thống buồng phản ứng theo cơ chế xúc tác và hấp phụ trong dải nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 800 K, độ ổn định nhiệt ±2 K  
  +  Máy đo Landcom II dùng để đo khí CO với dải đo 0-2000 ppm, sai số ±4 ppm.
  +  Thiết bị đo khí HC và VOCs với dải đo 0-6000 ppm, sai số ±2% (nguyên lý PID).
  +  Hệ sắc khí ký HP5890 với độ nhậy 10 pgC/s (nguyên lý FID).
  +  Phần mềm điều khiển và thu nhận số liệu cho các thiết bị của hệ.
  + Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thiết bị.
 • Đã xây dựng qui trình đo kiểm nồng độ và hiệu suất xử lý khí theo các tiêu chuẩn đo lường nhà nước và quốc tế.
 • Đã thử nghiệm khảo sát hiệu suất xử lý khí HC và CO của một số loại vật liệu perovskite (KCoLaO3, LaLiMnO3…).
 • Một số thiết bị đã được cấp giấy chứng nhận đạt chỉ tiêu kỹ thuật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Những đóng góp mới
 • Thiết kế và lắp đặt được hệ trộn khí có thể tạo được môi trường khí động và tĩnh có nồng độ rất nhỏ, có độ chính xác cao, rất tiện ích cho việc đo kiểm và nghiên cứu.
 • Thiết kế và lắp đặt được thiết bị đo khí HC và VOCs ở dải nồng độ thấp, có độ chính xác cao.
 • Xây dựng được phần mềm điều khiển và thu nhận số liệu cho các thiết bị của hệ.
 • Xây dựng qui trình đo kiểm nồng độ và hiệu suất xử lý khí.
Sản phẩm

Hệ thiết bị dùng để xác định nồng độ và hiệu suất xử lý cho khí HC, VOCs và CO.

Địa chỉ ứng dụng
 • Phòng Hóa học vật liệu xúc tác, Viện Khoa học vật liệu.
 • Các đơn vị có nhu cầu về môi trường khí chuẩn, kiểm tra đầu đo khí và hiệu suất xử lý khí.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".