Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tạo chế phẩm Seflavon có tác dụng chữa bệnh ung thư từ cây Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring.

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Minh Hà
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ tạo chế phẩm Seflavon từ cây Selaginella tamariscina, tạo được 200 gam chế phẩm sạch, nghiên cứu tính an toàn và tác dụng chống ung thư của chế phẩm trên động vật thực nghiệm để có kết luận về hoạt tính chống ung thư của chế phẩm.

Kết quả đạt được

 Về khoa học:

  •  Đã xây dựng được qui trình chế tạo chế phẩm Seflavon từ cây Selaginella tamariscina qui mô 100 gam sản phẩm/mẻ.
  •  Đã phân lập và xác định cấu trúc được 7 hợp chất sạch, trong đó có hai hợp chất mới và một chất lần đầu tiên được tìm thấy trong cây Selaginella tamariscina.
  •  Nghiên cứu về dược lí cho thấy: Chưa tìm được liều độc cấp, liều gây chết 50% động vật thí nghiệm của Seflavon (LD50) và Seflavon có khả năng chống khối u di căn và kéo dài tuổi thọ cho chuột bị u thực nghiệm.

 Về ứng dụng:

  • Nghiên cứu được qui trình tạo chế phẩm Seflavon qui mô pilot.

 Kết quả đào tạo:

  •  Đã đào tạo 01 thạc sĩ và 01 sinh viên đại học.
Những đóng góp mới
  • Đã xây dựng được quy trình tạo chế phẩm Seflavon qui mô pilot.
  •  Đã phân lập và chứng minh cấu trúc của 2 hợp chất mới và 1 hợp chất lần đầu tiên tìm thấy trong cây Selaginella tamariscina.
  •  Đã nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của Seflavon và đánh giá được tác dụng chống ung thư di căn của chế phẩm trên động vật thực nghiệm.
Sản phẩm

 Sản phẩm khoa học:

  •  04 bài báo đăng trên các tạp chí và hội nghị khoa học.

 Các sản phẩm cụ thể:

  •  200 gam chế phẩm Seflavon được lưu giữ tại phòng Công nghệ hóa học, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên..

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".