Nghiên cứu đánh giá triển vọng khoáng hóa vàng-sulfid liên quan với hoạt động magma xâm nhập granitoid đới Lô Gâm, Đông Bắc Việt Nam - Mã số đề tài: VAST05.01/17-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Dung
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
 • Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khoáng hóa vàng-sulfid với hoạt động magma xâm nhập granitoid đới Lô Gâm, Đông Bắc Việt Nam;
 • Đánh giá được triển vọng khoáng hóa vàng-sulfid đới Lô Gâm.
Kết quả đạt được

- Về khoa học:

 • Làm sáng tỏ bản chất thành phần cũng như tuổi của các granit trong khu vực cũng như bản chất quặng hóa và tuổi quặng hóa của các mỏ khoáng Au – sulfid khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;
 • Xác lập được mối liên quan nguồn gốc giữa khoáng hóa vàng – sulfid với hoạt động magma granit trong khu vực và xây dựng được mô hình khoáng hóa vàng liên quan với các xâm nhập granit.
 • Đã xác lập được các tiêu chí đánh giá triển vọng đối với kiểu quặng hóa Au-sulfid, trên cơ sở đó đã xây dựng được sơ đồ phân vùng triển vọng khoáng hóa vàng-sulfid đới Lô Gâm tỷ lệ 1:200.000.


- Về ứng dụng:

 • Việc nghiên cứu chi tiết về quặng hóa cũng như bản chất thành phần của các đá granit đới Lô Gâm (cụ thể là vàng – sulfide kiểu Sb-Au-As và các đá granit khu vực Tuyên Quang) có ý nghĩa quan trọng không chỉ phục vụ thiết thực cho công tác quản lý tổng hợp và khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên mà còn là vấn đề rất thực tiễn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản trong khu vực, đặc biệt là vấn đề mở rộng triển vọng các diện tích quặng đã có, phát hiện các điểm quặng mới và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.

Một số hình ảnh của đề tài:

ptdung1

ptdung2

Những đóng góp mới
 • Góp phần làm rõ đặc điểm thành phần granit trong khu vực;
 • Xây dựng được mô hình khoáng hóa vàng – sulfid liên quan với xâm nhập khử.
Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 1. Peter A. Nevolko, Thi Dung Pham, Trong Hoa Tran, Tuan Anh Tran, Thi PhuongNgo,Pavel A. Fominykh, 2018.Intrusion-related Lang Vai gold-antimony district (Northeastern Vietnam):Geology, mineralogy, geochemistry and 40Ar/39Ar age. Ore Geology Reviews 96 (2018) 218–235.
 2. Peter A. Nevolko, Pham Thi Dung, Pavel A. Fominykh, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh,Ngo Thi Phuong, 2019.Origin of the intrusion-related Lang Vai gold-antimony district (Northeastern Vietnam): Constraints from fluid inclusions study and C-O-S-Pb isotope systematics.Ore Geology Reviews 104 (2019) 114–131.
 3. Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Quốc Công, Trần Hồng Lam, Đào Thái Bắc, Phạm Ngọc Cẩn, Bùi Ấn Niên, Phạm Thị Phương Liên, 2018. Một số kết quả về thành phần vật chất và điều kiện áp suất – nhiệt độ thành tạo của các đá granit Permi – Trias khu vực Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Địa chất, loạt A số 366/2018, trang 1-11.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

 1. Sơ đồ khoanh vùng triển vọng khoáng hóa vàng –sulfid đới Lô Gâm tỷ lệ 1:200.000: Thể hiện được đầy đủ các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm cũng như khoanh vùng các diện tích có triển vọng về khoáng hóa vàng – sulfid đới Lô Gâm tỷ lệ 1:200.000; Lưu trữ tại Viện Địa chất.
 2. Bộ số liệu về thành phần vật chất, địa hóa và đồng vị của quặng và đá xâm nhập granitoid: Bộ số liệu bao gồm các phân tích lát mỏng thạch học, địa hóa nguyên tố chính và hiếm vết và đồng vị Rb-Sr, Nd - Sm, tuổi đồng vị của các thành tạo granit Chiêm Hóa; bộ số liệu về địa hóa quặng, đồng vị bền (S, O, C) và tuổi Ar-Ar của quặng hóa; Lưu trữ tại Viện Địa chất.
 3. Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài: Phản ánh đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài; Có nhiều tư liệu chất lượng mới; Lưu trữ tại Viện Địa chất.
Địa chỉ ứng dụng
 • Các đơn vị, doanh nghiệp tìm kiếm-thăm dò khoáng sản;
 • Đối với cơ quan quản lý của Nhà nước: Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".