Đánh giá, đề xuất nâng cao hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động trực tuyến tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Mã số UQBVMT.02/18-18

Chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Thị Thu
Đơn vị thực hiện Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thời gian thực hiện 2018 - 2018
Tổng kinh phí 300.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn)
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động hiện có tại Viện Hàn lâm KHCNVN, từ đó đề xuất phương án hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng môi trường không khí phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam và phương án hoà mạng hệ thống QTMTKK Quốc gia đối với trạm này

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường không khí tại Viện Hàn lâm KHCNVN.

- Về ứng dụng:

Bản đề xuất phương án duy trì hoạt động liên tục, dài ngày hướng tới việc hoà mạng hệ thống quan trắc môi trường không khí Quốc gia.

Những đóng góp mới

Đánh giá trạm QTMTKK tại Viện Hàn lâm KHCNVN sau 6 năm hoạt động, đề xuất phương án nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục hoà mạng vào hệ thống quan trắc Quốc gia. Kết quả nhiệm vụ giúp các nhà quản lý của Viện Hàn lâm KHCNVN; Bộ TNMT, Bộ kHCN làm tài liệu tham khảo để đưa ra quyết sách hợp lý trong việc đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác Bảo vệ Môi trường.

Sản phẩm
  • Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
  • Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường không khí tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Bản đề xuất phương án duy trì hoạt động liên tục, dài ngày hướng tới việc hoà mạng hệ thống quan trắc môi trường không khí Quốc gia.
Địa chỉ ứng dụng

Trạm quan trắc MTKK tại Viện Hàn lâm KHCNVN

 * Kiến nghị:

Nhằm góp phần vào công tác quản lý Bảo vệ Môi trường và Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục tại Hà Nội, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi kiến nghị: Nâng cấp và đầu tư trạm QTMTKK tự động đặt tại Viện Hàn lâm KHCNVN, có kinh phí hoạt động thường xuyên để duy trì vận hành, đồng thời hoà vào mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia theo quy định của Bộ TNMT.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".