Phát triển kỹ thuật ELISA mới sử dụng kháng thể nhân tạo dưới dạng polymer in dấu phân tử để phát hiện tồn dư thuốc kháng sinh trong thực phẩm - Mã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.Nga.03/13-14

Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Diệu Thuý
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2013 - 2014
Thuộc chương trình Quỹ nghiên cứu cơ bản Nga
Cán bộ tham gia GS TS Eremin A Sergei - Khoa Hóa, Trường ĐH Quốc gia Lomonosov, CHLB Nga. Viện Công nghệ sinh học
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Phát triển kỹ thuật ELISA xác định hàm lượng kháng sinh (gốc Fluroquinolones/Chloramphenicol) trong thực phẩm sử dụng kháng thể là polymer in dấu phân tử.

Kết quả đạt được

- Phương pháp ELISA gián tiếp xác định hàm lượng gốc Fluoroquinolones (Levofloxacin) trong sữa với khoảng khoảng phát hiện 0,2-10,0 μg/L.
- Đào tạo 01 thạc sĩ khoa học.
- Kết quả nghiên cứu được đăng tải 01 bài báo trên tạp chí quốc tế (Journal of Analytical Chemistry trong danh mục ISI), 01 bài báo tạp chí quốc tế (ISSN), 01 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước, 02 báo cáo trong hội nghị khoa học quốc tế.
- Quan hệ hợp tác với đối tác Nga cụ thể trao đổi khoa học và vật liêu nghiên cứu với đối tác Nga.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.47.ntdthuy1

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. Hắc Bá Thành, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thúy, S.A. Eremin, I.A. Shanin 2016. Xây dựng phương pháp miễn dịch liên kết enzyme trực tiếp phát hiện dư lượng Chloramphenicol trong sữa. Tạp chí Khoa học, trường ĐH Hồng Đức, 29: 121-127.
  2. IA Shanin, AR Shaimardanov, NTD Thuy, and SA Eremin, 2015. Determination of Fluoroquinolone antibiotic Levefloxacin in Urine by Fluorescence Polarization Immunoassay. Journal of Analytical Chemistry, 70(6): 712-717.
  3. IA Shanin, NTD Thuy, and SA Eremin, 2014. Determination of Levofloxacin (the Levorotatory Stereoisomer of Ofloxacin) in milk by an Indirect Enzym-Linked Immunosorbent Assay. Moscow University Chemistry Bulletin; 69(3): 136-141 (ISSN: 0027-1314).
  4. Shanin Ilya, Nguyen Thi Dieu Thuy, Eremin Sergey, 2013. Determination of Levofloxacin (levorotatory stereoisomer of Ofloxacin) in milk by heterogeneous enzyme-linked immunoassay. International Conference "BIOCATALYSIS - 2013", Moscow, Russia July, 2-5, 2013. Poster.
  5. SA Eremin, Thi Dieu Thuy Nguyen, 2013. Molecular imprinted polymers as synthetic antibodies for test-methods. 4th International conference “Biometerials and nanobiomaterials: Recent advances safety – toxicology and ecology issues”, Heraklion, Create, Greece, 5-12 May, 2013. Oral presentation.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".