Đánh giá thực trạng vùng nuôi nghêu ven biển tỉnh Trà Vinh và xây dựng mô hình nuôi trồng khai thác bền vững

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Tạ Thị Kim Oanh
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thời gian thực hiện 2014 - 2018
Thuộc chương trình Hợp tác với địa phương: Sở KH và CN tỉnh Trà Vinh
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 1.376,686 triệu đồng, trong đó: - VAST: 600 triệu đồng - Địa phương: 776,686 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá thực trạng khai thác nguồn lợi tự nhiên và nuôi nghêu thương phẩm khu vực ven biển Trà Vinh.
- Đánh giá khả năng khai thác nguồn lợi tự nhiên và ương dưỡng nghêu giống phục vụ nuôi nghêu thương phẩm.
- Xây dựng mô hình nuôi trồng và khai thác nghêu bền vững

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Cung cấp cơ sở khoa học cần thiết cho việc ương dưỡng nghêu giống tự nhiên của Trà Vinh, phát triển nuôi, khai thác nghêu bền vững.
+ Xây dựng được mô hình ương dưỡng nghêu giống và nuôi nghêu thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên môi trường khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh.

- Về ứng dụng:
+ Mô hình ương dưỡng nghêu giống và nuôi nghêu thương phẩm phù hợp với
điều kiện tự nhiên môi trường khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh;
+ 2,4 triệu con nghêu giống có kích cỡ 600- 650 con/ kg là sản phẩm của mô hình ương dưỡng đã cung cấp cho HTX nuôi thành nghêu thương phẩm.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.48.ttkoanh1

T5.48.ttkoanh2

Những đóng góp mới

+ Xây dựng được mô hình ương dưỡng nghêu giống từ nguồn nghêu cám ven biển Trà Vinh;
+ Cung cấp 2,4 triệu nghêu giống cho nuôi nghêu thương phẩm;
+ Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí quốc tế;

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): Bài báo trong nước: 01 bài

  1. Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Thị Mộng Lan, Phạm Công Luyện, 2018. Nghiên cứu xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống (Meretrix lyrata) khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh. Tc. Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh số 1, 2018, 19-26

- Bài báo quốc tế: 02 bài

  1. Ta Thi Kim Oanh, Nguyen Van Lap, Nguyen Thi Mong Lan, 2018. Study on hard clam (Meretrix lyrata) seed nursing model in the coastal area of Tra Vinh province, Mekong Delta, Vietnam. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), ISSN: 2220-6663, 12, 6, 11-20.
  2. Ta Thi Kim Oanh, Nguyen Van Lap, Nguyen Thi Mong Lan, Ta Duy Thong, Vo Thi Hong Quyen, 2018. Natural and environmental characteristics of Tra Vinh coastal area, Mekong Delta Vietnam for the development of hard clam culture. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), ISSN: 2220-6663, 13, 2, 58-67.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Báo cáo tổng hợp đề tài;
+ Báo cáo Mô hình nuôi trồng và khai thác nghêu bền vững (nuôi nghêu và ương dưỡng nghêu giống)
Nơi lưu giữ: Trung tâm TTTL, Ban UDTKCN Viện Hàn lâm KHCNVN, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM, Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ ứng dụng

- Các Sở TN&MT, Sở NN và PTNT, UBND các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và TX Duyên Hải tỉnh Trà Vinh sử dụng kết quả và Viện sẽ tổ chức tập huấn mô hình khi có yêu cầu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".