Mô phỏng số ứng xử động lực học công trình nhà máy điện hạt nhân chịu tải trọng động đất - Mã số đề tài: VAST01.06/16-17

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng mô hình số trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn để nghiên cứu, đánh giá ứng xử động lực học của 01 công trình nhà máy điện hạt nhân mẫu dưới tác động của tải trọng động đất.
- Sử dụng mô hình xây dựng được tiến hành phân tích, xác định các đặc trưng cơ học như chuyển vị, vận tốc và gia tốc của công trình chịu tác động của động đất với các cường độ khác nhau.
- Đưa ra đánh giá, các kiến nghị và giải pháp có thể cho việc thiết kế và bảo vệ an toàn nhà máy điện hạt nhân.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Đề tài đã xây dựng được mô hình phần tử hữu hạn cho tòa nhà đảo hạt nhân của nhà máy AP1000 và sử dụng để nghiên cứu ứng xử của công trình này dưới tác động của 3 trận động đất khác nhau là động đất El Centro (Hoa Kỳ, 1940), động đất Kobe (Nhật Bản, 1995) và động đất Điện Biên (Việt Nam, 2001). Chuyển vị tương đối, vận tốc tương đối và gia tốc tuyệt đối của tòa nhà trong quá trình xảy ra động đất được tính toán trên cơ sở phương pháp tích phân trực tiếp Newmark. Sự phân bố của ứng suất von Mises trong tòa nhà đảo hạt nhân cũng được khảo sát và đưa ra dưới dạng đồ thị.

- Về ứng dụng: Các kết quả nhận được trong đề tài có thể dùng để tham khảo trong thiết kế và đánh giá an toàn của nhà máy điện hạt nhân AP1000.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.49.ndkien1

T5.49.ndkien2

T5.49.ndkien3

Những đóng góp mới

Đề tài đã xây dựng được quy trình nghiên cứu ứng xử động lực học của nhà máy điện hạt nhân chịu tải trọng động đất bằng phương pháp phần tửu hữu hạn. Các kết quả về đáp ứng động lực học của tòa nhà đảo hạt nhân nhà máy AP1000 thu nhận được trong đề tài là mới.

Sản phẩm

- 05 bài báo đã công bố, trong đó 02 bài báo Tạp chí khoa học, 02 bài trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học Quốc tế và 01 bài đăng trên Tuyển tập hội nghị quốc gia.
- 01 chương trình tính toán tải trọng động đất dùng làm đầu vào cho mô hình số
- 01 quy trình mô phỏng, phân tích động lực học kết cấu nhà máy điện hạt nhân AP1000 bằng phương pháp phần tử hữu hạn
- 01 mô hình phần tử hữu hạn cho tòa nhà đảo hạt nhân và nhà lò của nhà máy điện hạt nhân

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".