Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit polylactic axit/chitosan/ dẫn xuất quinin định hướng ứng dụng điều trị sốt rét - Mã số: VAST.ĐLT.05/17-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Chế tạo thành công vật liệu nanocompozit polylactic axit/chitosan/dẫn xuất quinin (PLA/CS/DQN) và xây dựng được đường cong giải phóng thuốc và phương trình động học của quá trình giải phóng thuốc từ nanocompozit PLA/CS/DQN trong một số môi trường pH.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
đã chế tạo thành công vật liệu tổ hợp nanocompozit polylactic axit/chitosan/hydroquinin bằng phương pháp vi nhũ.
Các hạt vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan/quinin và hydroquinin (PCQ và PCHq) có dạng hình cầu, kích thước trung bình khoảng 50-220 nm. Các hạt vật liệu tổ hợp PLA/CS mang quinin/hydroquinin đều có kích thước nhỏ hơn so với hạt tổ hợp không mang thuốc.
Quá trình giải phóng thuốc từ vật liệu tổ hợp PCQ và PCHq trong các dung dịch pH = 2 và pH = 7,4 chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn giải phóng nhanh, giai đoạn giải phóng ổn định có kiểm soát. Quá trình giải phóng tuân theo mô hình động học Korsmeyer-Peppas và tuân theo cơ chế khuếch tán của định luật Fick.

- Về ứng dụng: Kết quả nghiên cứu của đề tài định hướng ứng dụng trong điều trị sốt rét.

Những đóng góp mới

Chế tạo thành công vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan/hydroquinin bằng phương pháp vi nhũ và xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu này với quy mô phòng thí nghiệm (20g/mẻ).

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thi Mai, Nguyen Vu Giang, Tran Huu Trung, Do Van Cong, Nguyen Thuy Chinh, Trinh Hoang Trung, Tran Dai Lam, Thai Hoang, Green Processing and Synthesis, 7(5), 417-423, 2018.
  2. Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thúy Chinh, Trần Thị Mai, Trần Hữu Trung, Đỗ Văn Công, Thái Hoàng, Ảnh hưởng của quinin đến các tính chất vật liệu tổ hợp polyaxit lactic/chitosan/quinine, Tạp chí Công nghiệp hóa chất,38-44,12/ 2018.
  3. Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thuy Chinh, Tran Thi Mai, Tran Huu Trung, Thai Hoang, Investigation of effect of polyethylene oxide on properties and morphology of polylactic acid/chitosan/quinine composites, Tạp chí Hóa học, 57(1), 52-56, 2019.

- 02 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ nhờ hỗ trợ một phần kinh phí của đề tài.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".