Nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm liều kế K2GdF5 pha tạp Tb trong lĩnh vực đo liều bức xạ hạt nhân đáp ứng với các tia gamma, beta, neutron - Mã số đề tài: VAST 03.06/17 - 18

Chủ nhiệm đề tài TS. Hà Xuân Vinh
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các thông số liên quan đến mục đích đo liều của vật liệu K2GdF5 pha tạp Tb dưới tác dụng của các loại tia bức xạ hạt nhân khác bao gồm tia gamma, beta, neutron nhằm chế tạo liều kế thử nghiệm trong đo liều bức xạ hạt nhân

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Chế tạo thành công K2GdF5: Tb và xác định được đáp ứng nhiệt phát quang của vật liệu này với bức xạ hạt nhân
- Về ứng dụng:
Đã xác định được vật liệu K2GdF5:Tb 10% có thể sử dụng trong đo liều neutron.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.52.hxvinh1

T5.52.hxvinh2

Những đóng góp mới

Bộ liều kế K2GdF5 pha tạp 10% mol Tb có khả năng ứng dụng trong đo liều hỗn hợp, đặt biệt trong đo liều neutron

Sản phẩm

Các bài báo đã công bố (liệt kê)
- Bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI/SCI-E

  1. Tên bài báo: “Structure and luminescent properties of K2GdF5:Tb3+ synthesized by solid state reaction method”, đăng trên tạp chí “Bulletin of Materials Science ”; đã chấp nhận đăng: 30/1/2019; http://doi.org/10.1007/s12034-019-1765-9

- Tạp chí chuyên ngành trong nước: 

Đã đăng 2 bài trên tạp chí quốc gia.

  1. Vietnam Journal of Science and Technology (VAST2) Volume 56, Issue 1A, 2018; ISSN: 0866-708X. “Study on thermoluminescence properties of K2GdF5:Tb3 +.
  2. Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, tập 1, 2018; ISSN: 2588-1355. “ Tính chất nhiệt phát quang của K2GdF5 pha tạp đất hiếm”

Đã đăng 2 bài trên hội nghị chuyên ngành trong nước.

  1. Advances in applied and Engineering Physics-CAEP V - ISBN 978-604-913-232-2, trang 235, năm 2018; Tên bài báo “Study on dose - respone of K2GdF3:Tb3+ to different radiation rays”.
  2. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics and Biomedicine of Functional and Novel Materials (ASAM - 6); “Investigation of K2GdF5: Tb3+ structure related to photoluminescence process and thermoluminescent response of material to radiation rays”, trang 637, năm 2017.

Các sản phẩm khác (nếu có)
- Đào tạo: Đã hướng dẫn 3 luận văn thạc sĩ trong đó:

  • 2 học viên chuyên ngành Vật lý chất rắn - Trường Đại học Quy nhơn đã bảo vệ thành công và nhận bằng thạc sĩ.
  • 1 học viên chuyên ngành Vật lý kỹ thuật - Trường Đại học Đà lạt đã bảo vệ trong tháng 12/2018.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".