Nghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở đất bằng hệ thống thông tin địa lý.

Chủ nhiệm đề tài TS: Lại Vĩnh Cẩm
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu tai biến trượt lở đất bằng hệ thống thông tin địa lý

Kết quả đạt được

Bản đồ tiềm năng trượt lở đất tỷ lệ 1: 50 000

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".