Đánh giá các đặc trưng cơ học của trầm tích hiện đại tầng mặt và ý nghĩa của chúng đối với quá trình phát triển xói lở, bồi tụ bờ biển cửa sông miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên).

Chủ nhiệm đề tài TS. Hoa Mạnh Hùng
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

- Xác định vai trò của trầm tích hiện đại tầng mặt liên quan đến xói lở, bồi tụ, biến động hình thái, động lực dòng chảy ở bờ biển cửa sông miền Trung.
- Dự báo khả năng phát triển bồi - xói và đề xuất sử dụng hợp lý tài nguyên ở khu bờ biển, cửa sông miền Trung.

Kết quả đạt được

- Xác định được tính chất cơ học, diện phân bố và vai trò ý nghĩa của trầm tích hiện đại tầng mặt.
- Đánh giá các yếu tố mặt đệm ở khu bờ biển, cửa sông đối với sự hình thành và phát triển bờ biển, cửa sông miền Trung.
- Dự báo khả năng phát triển bồi xói ở một số đoạn bờ biển, cửa sông miền Trung và đề xuất sử dụng hợp lý trên cơ sở đánh giá thuỷ - thạch động lực và hình thái động lực.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".