Nghiên cứu đánh giá và dự báo thoái hoá đất vùng Bắc Trung bộ Việt Nam phục vụ qui hoạch bền vững

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Kỳ
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

-    Xây dựng phương pháp đánh giá và dự báo thoái hoá đất cho khu vực địa lý đặc thù Bắc Trung bộ Việt Nam
-    Đề xuất các giải pháp tổng thể qui hoạch sử dụng đất bền vưng cho khu vực
-    Đánh giá các dạng  thoái hoá đất hiện tại (mức độ suy giảm độ phì của đất (xây dựng bản đồ thoái hoá đất hiện tại

Kết quả đạt được

-    Bản đồ thực trạng thoái hoá đất tỷ lệ 1/250.000
-    1 bài báo tại tuyển tập Hội nghị địa lý Quốc gia lần thứ 2
-    1bài báo tại tạp chí Biển Việt Nam ISSN 1859-0233 số 7+8/2007, Hội khoa học kỹ thuật Biển Việt Nam

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".