Nghiên cứu, đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên nước trên lãnh thổ lưu vực sông Côn.

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thảo Hương
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

- Phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến diễn biến tài nguyên nước lưu vực sông Côn.
- Đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước trên lưu vực sông Côn.
- Đề xuất giải pháp sử dụng nước hợp lý cho nhu cầu dùng nước của các ngành trên lưu vực sông Côn (công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt...) theo quy hoạch phát triển.

Kết quả đạt được

- Quy luật diễn biến dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm theo không gian và thời gian.
- Tình hình hạn kiệt, lũ lụt trên lưu vực sông Côn.
- Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực (các giải pháp phi công trình và giải pháp công trình).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".