Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1472
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Điều kiện hình thành và bối cảnh thành tạo các kiểu khoáng hóa vàng liên quan với hoạt động magma Mesozoi muộn – Kainozoi trong cấu trúc Đà Lạt
2 Hình ảnh nổi bật Hoạt động magma sau tạo núi khối nhô Kon Tum: Điều kiện thành tạo và triển vọng khoáng sản liên quan.
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu xác lập các đặc điểm tiêu hình của khoáng vật trong basalt Kainozoi và corindon phục vụ minh giải nguồn gốc saphyr – ruby khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
4 Hình ảnh nổi bật Địa động lực, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của một số hệ magma-quặng có triển vọng về Cu-Au, Cu-Mo-Au porphyr ở Việt Nam.
5 Hình ảnh nổi bật Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đánh giá các tham số động đất dùng trong đánh giá độ nguy hiểm động đất
7 Hình ảnh nổi bật Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc địa chất trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
8 Hình ảnh nổi bật Sử dụng phương pháp địa từ (MSEC) và cổ sinh nghiên cứu ranh giới Frasni-Famen và Pecmi-Trias trên các hệ tầng đá vôi tại miền bắc Việt nam.
9 Hình ảnh nổi bật Xử lý số liệu 3 trạm thu GPS liên tục đặt tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh với những ứng dụng trong nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng tầng điện ly và chuyển động vỏ Trái đất ở các vùng quan sát.
10 Hình ảnh nổi bật Các đặc trưng trường địa từ lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2003 – 2008.
11 Hình ảnh nổi bật Áp dụng phương pháp vectơ cảm ứng biến thiên từ khảo sát bất đồng nhất trong vỏ Trái đất tại vùng Hoà Bình và lân cận.
12 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổ hợp tối ưu các phương pháp Địa vật lý và Địa chất thủy văn để quản lý các tầng chứa nước dưới đất và bảo vệ môi trường tạii vùng cát bán khô hạn Nam Trung bộ.
13 Hình ảnh nổi bật Đề tài Nghiên cứu ứng dụng hệ thống định vị sét trong việc phòng chống giảm nhẹ thiên tai do sét gây nên.
14 Hình ảnh nổi bật Đặc trưng đứt gẫy hoạt động và tiềm năng phát sinh động đất gây sóng thần liên quan vùng Biển Đông và ảnh hưởng đén bờ biển Việt Nam.
15 Hình ảnh nổi bật Mô hình kiến tạo nội mảng về sự hình thành và phát triển của địa hình núi trong Kainozoi ở Việt Nam.
16 Hình ảnh nổi bật Xây dựng quy trình và phương pháp xác định các tham số động lực của chấn tiêu động đất lãnh thổ VN phục vụ nghiên cứu dự báo động đất và sóng thần.
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh
18 Hình ảnh nổi bật Đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường, đề xuất giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường vũng vịnh ven bờ Việt Nam
19 Hình ảnh nổi bật Các vấn đề địa chất môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và giải pháp ứng xử
20 Hình ảnh nổi bật Xây dựng các chỉ thị và chỉ số phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên biển vùng bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".