Nghiên cứu cổ từ trên các thành tạo phun trào và trầm tích Pécmi – Trias ở Việt Nam: Ứng dụng kết quả để luận giải kiến tạo.

Chủ nhiệm đề tài Cung Thượng Chí
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Xác định các thành phần từ dư, hướng cổ từ, cực cổ từ của mẫu.
Xác định chuyển động kiến tạo tương đối của khu vực lấy mẫu, tái tạo vị trí cổ địa lý của các khối kiến tạo ở Việt Nam.
Xây dựng cơ sở dữ liệu cổ từ của Việt Nam và khu vực Đông Dương trong các thời kỳ địa chất.

Kết quả đạt được

- Xác định các thành phần từ dư, hướng cổ từ, cực cổ từ của mẫu.
- Xác định chuyển động kiến tạo tương đối của khu vực lấy mẫu, tái tạo vị trí cổ địa lý của các khối kiến tạo ở Việt Nam.
- Bộ cơ sở dữ liệu cổ từ của Việt Nam và khu vực Đông Dương trong các thời kỳ địa chất.
-Đăng 01 bài báo trên tạp chí quốc gia.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".