Nghiên cứu sự xuất hiện dị thường của một số đồng vị nguyên tố phóng xạ tự nhiên và nhân tạo, sự phân bố và các dạng tồn tại của chúng ở lưu vực sông Hồng (nước hoà tan, vật chất lơ lửng và vật chất rắn).

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trung Minh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

Tổng hợp xử lý các kết quả địa hoá đồng vị urani và con cháu của chúng trong các pha sau: nước hoà tan, vật chất lơ lửng và vật chất rắn của các bộ mẫu (Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thác Bà, Hoà Bình, Việt Trì và Chèm).
Xác định rõ các đồng vị nhân tạo và tự nhiên bất thường có trong các mẫu.
Đánh giá mối tương quan giữa các kết quả phân tích, sự phân bố và dạng tồn tại các đồng vị phóng xạ.

Kết quả đạt được

Xác định rõ các đồng vị nhân tạo và tự nhiên bất thường.
Hoàn chỉnh các kết quả về đồng vị và đưa vào bản đồ lưu vực các sông khu vực miền Bắc.
Các kết quả được trên thể hiện dưới dạng đồ thị, giản đồ, biểu bảng và đưa lên bản đồ.
Tổng kết đánh giá mối tương quan giữa các kết quả phân tích, sự phân bố và dạng tồn tại các đồng vị phóng xạ.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".