Các đới phá huỷ kiến tạo trẻ AKT khu vực rìa Bắc khối Đông Dương”.

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Văn Thắng
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 110 triệu
Nội dung đề tài

Làm sáng tỏ đặc điểm phá huỷ kiến tạo trẻ AKT rìa Bắc khối Đông Dương phục vụ nghiên cứu động đất và các dạng tai biến khác.

Kết quả đạt được

- Sơ đồ phân bố các đới phá huỷ kiến tạo AKT rìa Bắc khối Đông Dương.
-  Làm rõ bản chất kiến tạo và đưa ra bảng phân loại.
-  Mối liên quan giữa đứt gãy AKT và động đất, v.v...
-  Sơ đồ mức độ dập vỡ Vỏ trái đất theo phương AKT tỷ lệ 1: 500.000 và các sơ đồ phụ trợ khác.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".