Nghiên cứu xác định nguyên nhân khác nhau về cơ chế hình thành và phát triển cấu trúc kiến tạo thời đoạn Pliocen - Đệ tứ ở đới ven biển Quảng Nam - Bình Định so với khu vực

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Văn Chinh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

- Xây dựng sơ đồ cấu trúc kiến tạo thời đoạn Pliocen-Đệ tứ cho khu vực Quảng Nam - Bình Định.

Kết quả đạt được

- Sơ đồ cấu trúc kiến tạo thời đoạn Pliocen-Đệ tứ cho khu vực Quảng Nam - Bình Định.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".