Nghiên cứu quá trình phong hoá và vỏ phong hoá xác định cơ cấu cây trồng theo mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ nhiệm đề tài TS.Đậu Hiển
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

- Khảo sát thực địa, đo vẽ mặt cắt địa chất vỏ phong hoá, lấy mẫu.
- Phân tích thành phần hoá học, khoáng vật các mẫu ngoài thực địa.
- Tổng hợp xử lý kết quả phân tích và các mặt cắt vỏ phong hoá.

Kết quả đạt được

- Các mặt cắt vỏ phong hoá.
- Báo cáo tổng hợp.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".