Sinh thái địa tầng Holocen các đồng bằng châu thổ ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Văn Thuận
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

- Xác lập cơ sở và nguyên tắc phân chia, đối sánh địa tầng Holocen dưới góc độ các phức hệ sinh thái thực vật bậc cao, có kết hợp với các nhóm sinh vật khác.
- Góp phần khôi phục lại môi trường Holocen ở các đồng bằng châu thổ Việt Nam như: Tiến hóa môi trường trầm tích, biến đổi thảm thực vật…

Kết quả đạt được

- Sơ đồ sinh thái địa tầng Holocen, báo cáo tổng kết theo  từng năm, các bài báo.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".