Liên hệ đối sánh địa tầng các thành tạo Kainozoi ở đồng bằng ven biển Trung Bộ Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài PGS-TSKH. Nguyễn Địch Dỹ
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu
Nội dung đề tài

- Làm sáng tỏ quy luật phân bố các thành tạo trầm tích Kainozoi theo không gian và thời gian, đặc điểm cổ địa lý ở các đồng bằng ven biển.

Kết quả đạt được

Các báo cáo tổng kết theo  từng năm, các bài báo.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".