Điều tra nguồn nước thải vào sông Hồng khu vực hà Nội và nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến ô nhiễm nước sông Hồng và nước dưới đất và nước dưới đất khu vực nghiên cứu.

Chủ nhiệm đề tài PGS-TS Nguyễn Văn Hoàng
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Nội dung đề tài

- Làm sáng tỏ hiện trạng ô nhiễm và nguồn ô nhiễm
- Nghiên cứu mức đô lan truyền ô nhiễm
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng tói nước mặt và nước dưới đất

Kết quả đạt được

Báo cáo hàng năm về kết quả nghiên cứu cơ chế lan truyền, mức đô ô nhiễm
Công bố 1 bài báo trên tạp chí

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".