Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1472
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống thuỷ vực ven bờ biển Việt Nam
2 Hình ảnh nổi bật Sử dụng công nghệ viễn thám màu-hải dương để nghiên cứu cấu trúc và biến động của các trường thủy văn – động lực khu vực Biển Đông
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu quy luật vận chuyển nước và vật chất dinh dưỡng trong vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận theo chu kỳ gió mùa Đông Bắc và Tây Nam
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các đặc trưng của trường sóng nội vùng biển Việt Nam
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu nguồn lợi tài nguyên phi sinh vật vùng đặc quyền kinh tế biển Nam Việt nam
6 Hình ảnh nổi bật Tính toán dòng chảy hai chiều bằng phương pháp phần tử hữu hạn cho các thủy vực nửa kín ven biển Khánh Hoà
7 Hình ảnh nổi bật Xây dựng luận cứ khoa học khai thác tầng điện ly phục vụ cho phát sóng phát thanh khu vực Nam bộ.
8 Hình ảnh nổi bật NC đánh giá quy luật phân bố và tiềm năng đá quí nhóm beryl ở Phú Thọ và Hà Giang
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất phương hướng phục hồi và phát triển nguồn lợi chi rong Mứt (Porphyla) ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi môi trường sinh thái đối với thành phần loài, số lượng, cấu trúc quần xã và nguồn lợi cá các khu bảo tồn biển Cát Bà-Hạ Long (Quảng Ninh-Hải Phòng) và Vịnh Nha Trang (Khánh Hoà)
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi các rạn san hô bị suy thoái ở vùng biển ven bờ
12 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu quần xã động vật đáy ở các khu bảo tồn biển và đề xuất biện pháp bảo vệ
13 Hình ảnh nổi bật Cơ sở khoa học nhằm phục hồi thảm cỏ biển bị suy thoái và đề xuất các khu bảo tồn cỏ biển
14 Hình ảnh nổi bật Điều tra bổ sung côn trùng cánh cứng , bướm và soạn thảo sách về bướm VQG Tam Đảo
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tu chỉnh một số taxon động vật không xương sống nội địa Việt nam: Trùng bánh xe(Rotatodia), giáp xác chân chèo (Copepodacyclopoida), tôm riu họ Atyidae và ốc ở cạn (Gastropoda-prosobranchia, pulmonata)
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đa dạng sinh học( thú, chim, bò sát và ếch nhái ) nhằm mục đích vào bảo tồn nguồn gen quí hiếm xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật khu bảo tồn thiên nhiên Tam Tao, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn.
17 Hình ảnh nổi bật Đa dạng ký sinh trùng ở một số loài bò sát thuộc khu vực Bắc Trung bộ.
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tính đa dạng thực vật các họ Cau (Aracaceae), Ráy (Araceae) và Gừng (Zingiberaceae) trong hệ thực vật Việt Nam.
19 Hình ảnh nổi bật Đánh giá hiện trạng tài nguyên bò sát và ếch nhái phục vụ qui hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế xã hội khu vực Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn.
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở khoa học để bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý các loài trong chi Nhọc ( Polialthia Blume) ở Việt Nam
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".