Địa động lực, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của một số hệ magma-quặng có triển vọng về Cu-Au, Cu-Mo-Au porphyr ở Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài TSKH Trần Trọng Hòa.
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 350 triệu
Nội dung đề tài

+ Xác lập được các hệ magma-quặng có triển vọng về Cu-Au, Cu-Mo-Au porphyr trên lãnh thổ Việt Nam;
+ Xây dựng các chỉ tiêu dự báo triển vọng và đề xuất phương hướng tìm kiếm đánh giá.

Kết quả đạt được

+ Đã công bố: 02 bài báo trên tạp chí QT; 10 bài báo trên tạp chí QG (2006 - 2008). Các kết quả NC còn được sử dụng trong 2 chuyên khảo: “Địa chất và Tài nguyên Việt Nam” và “Hoạt động magma nội mảng và sinh khoáng MBVN”.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".