Nghiên cứu xác lập các đặc điểm tiêu hình của khoáng vật trong basalt Kainozoi và corindon phục vụ minh giải nguồn gốc saphyr – ruby khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Chủ nhiệm đề tài TS Ngô Thị Phượng.
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 230 triệu
Nội dung đề tài

Xác lập các đặc điểm tiêu hình của khoáng vật trong basalt kiềm Kainozoi và corindon nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc và điều kiện hình thành của saphyr-ruby khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Kết quả đạt được

+ Lần đầu tiên xác lập được các đặc điểm tiêu hình của granat, zircon, pyroxene và các khoáng vật khác đi kèm với saphyr trong các họng núi lửa basalt kiềm chứa nodul manti.
+ Đã xác lập được các dấu hiệu về triển vọng của saphyr-ruby trong các khu vực phát triển basalt kiềm Kainozoi ở khu vực MT&TN.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".