Hoạt động magma sau tạo núi khối nhô Kon Tum: Điều kiện thành tạo và triển vọng khoáng sản liên quan.

Chủ nhiệm đề tài TS Trần Tuấn Anh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

+ Xác lập dấu hiệu nhận dạng của các tổ hợp magma sau tạo núi khối nhô Kon Tum.
+ Làm sáng tỏ điều kiện thành tạo, mối tương tác manti-vỏ trong quá trình hình thành magma và triển vọng khoáng sản nội sinh liên quan.

Kết quả đạt được

+ Đã công bố và tham gia công bố 07 bài báo trên tạp chí chuyên ngành QT và trong nước; tham dự 01 hội thảo QT.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".