Điều kiện hình thành và bối cảnh thành tạo các kiểu khoáng hóa vàng liên quan với hoạt động magma Mesozoi muộn – Kainozoi trong cấu trúc Đà Lạt

Chủ nhiệm đề tài TS Vũ Văn Vấn.
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

+ Xác lập các đặc trưng cơ bản về thành phần vật chất và điều kiệnt thành tạo của hoạt động magma Mesozoi muộn thuận lợi cho thành tạo kháng hóa vàng;
+ Làm sáng tỏ mối liên quan của khoáng hóa vàng với hoạt động magma.

Kết quả đạt được

Công bố 4 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước (2006-2008).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".