Thạch luận nguồn gốc các thành tạo mafic – siêu mafic phân bố dọc một số đới đứt gãy sâu Việt Nam, ứng dụng trong luận giải địa động lực cổ và tiềm năng khoáng sản liên quan

Chủ nhiệm đề tài TS Bùi Ấn Niên.
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

+ Xác lập các đặc điểm nhận dạng của các thành tạo mafic – siêu mafic dọc theo các đới đứt gãy sâu.
+ Làm sáng tỏ nguồn gốc, điều kiện hình thành của các thành tạo mafic – siêu mafic.

Kết quả đạt được

+ Đã thu được các kết quả nghiên cứu bổ sung về đặc điểm khoáng vật và địa hóa-đồng vị của các thành tạo mafic – siêu mafic trong các tổ hợp ophiolit.
+ Các tư liệu mới về đặc điểm của cromit trong các xâm nhập siêu mafic phức hệ Núi Nưa.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".