Đánh giá chuyển động vỏ Trái đất khu vực lân cận chấn tâm và tác động của trận động đất Sumatra ngày 26/12/2004 tới hoạt động một số đứt gãy chính ở Việt Nam từ số liệu GPS.

Chủ nhiệm đề tài Vy Quốc Hải
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

-Xác định chuyển dịch khu vực lân cận chấn tâm và bước đầu đánh giá tác động của trận động đất tới một số đứt gãy chính ở Việt Nam.
-Khai thác, xử lí số liệu IGS lân cận chấn tâm. Tổng hợp các kết quả xử lý số liệu địa  chất khu vực, toàn cầu cùng kết quả xử lý số liệu GPS lưới Tam Đảo-Ba Vì, Sơn La

Kết quả đạt được

-Xác định được các vectơ chuyển dịch do động đất gây ra lân cận chấn tâm.
-Đánh giá được mức độ ảnh hưởng không đáng kể tới các đứt gãy chính ở Việt Nam.
-Kết quả lưu trũ tại chủ nhiệm đề tài. một phần kết quả được công bố tại 2 bài báo và 3 hội thảo

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".