Nghiên cứu kiến tạo đứt gẫy tích cực và vấn đề phân vùng dự báo tai biến địa chất ở miền Nam Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Hùng
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

-Làm sáng tỏ những đặc điểm hoạt động kiến tạo đứt gãy tích cực, đứt gãy đang hoạt động ở miền Nam Việt Nam.
-Xác lập các cứ liệu làm cơ sở khoa học cho việc phân vùng dự báo tai biến địa chất, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai.

Kết quả đạt được

- Các công trình đăng trên tạp chí quốc tế: 1 bài
- Các công trình đăng trên tạp chí quốc gia: 4 bài
- Các công trình Báo cáo Hội nghị Khoa học Quốc gia: 3 Báo cáo

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".