Xác định chuyển động hiện đại vỏ Trái đất lãnh thổ Việt nam trong khung quy chiếu Trái đất Quốc tế ITRF

Chủ nhiệm đề tài Trần Đình Tô
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 270 triệu
Nội dung đề tài

Mục tiêu: cung cấp những ước lượng về vận tốc chuyển động vỏ trái đất tại một số địa phương Việt Nam trong ITRF

Kết quả đạt được

- 1 bài báo khoa học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".