Nghiên cứu đứt gãy Đệ tứ- Hiện đại phần đông nam Tây Bắc bộ và các nguồn nước khoáng nước nóng cùng các dạng tai biến địa chất liên quan

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Hùng
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

Xác định chính xác các đới đứt gãy Đệ tứ - Hiện đại (các thông số của các đới)  và mối liên quan tới các điểm xuất lộ nước nóng và các dạng tai biến địa chất đặc trung cho các đới

Kết quả đạt được

Cơ sở dữ liệu nghiên cứu của đề tài
- Công bố 2 bài báo trên tạp chí các khoa học về trái đất

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".