Nghiên cứu tân kiến tạo địa động lực hiện đại và địa chấn kiến tạo khu vực Bắc Trung Bộ và vung biển lân cận.

Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Trọng Trịnh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu
Nội dung đề tài

Làm rõ cơ chế hoạt động, đặc điểm địa động lực của một số đới đới gãy Kainozoi trong khu vực bắc Trung Bộ và các dạng tai biến liên quan. Xác định các thông số của các chấn đoạn đứt gãy hoạt động, đánh giá địa chấn kiến tạo phục vụ các công trình xây đựng trong điểm như thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hoá), Bình Điền (Thừa Thiên Huế). Phân vùng tiềm năng tai biến phục vụ qui hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực.

Kết quả đạt được

- Công bố 2 bài báo trên tạp chí các khoa học về trái đất và 1 bài trên Tạp chí địa chất, serie B,
- Tham gia và có 1 báo cáo tại Hội nghị khoa học quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".