Nghiên cứu đặc điểm thành phần và điều kiện tích tụ trầm tích Paleogen- Neogen Tây Bắc Việt Nam góp phần minh giải chế độ địa động lực

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Huyên
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu thành phần vật chất, tướng trầm tích, phân chia – liên hệ địa tầng làm cơ sở luận giải lịch sử tiến hoá trầm tích Pleogen/Neogen trong mối quan hệ hệ thống dứt gãy chính ở Tây Bắc

Kết quả đạt được

Nghiên cứu làm sáng tỏ về lịch sử tiến hóa các thành tạo trầm tích Pleogen/ Neogen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo kainozoi ở Tây Bắc Việt Nam

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".