Đặc điểm quá trình trầm tích lục địa và thành tạo khoáng sản trong các bồn trũng trượt bằng Mezozoi muộn, Kainozoi lãnh thổ Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thị Nghinh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Nội dung đề tài

Làm sáng tỏ quá trình trầm tích và chế độ kiến tạo đồng trầm tích giai đoạn địa chất Mezozoi muộn, Kainozoi  lãnh thổ Việt Nam trong các bồn trũng trượt bằng Yên Châu. Đối sánh địa tầng, trầm tích và chế độ kiến tạo các bồn trũng cùng tuổi trong khu vực. Xây dựng mô hình phân bố tướng, hệ thống tướng trong một sồ bồn trũng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".