Lịch sử tiến hoá các thành tạo trầm tích Pleogen/ Neogen trong mối quan hệ với đới đứt gãy Sông Ba.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phan Đông Pha
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 75 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu thành phần vật chất, tướng trầm tích, phân chia – liên hệ địa tầng làm cơ sở luận giải lịch sử tiến hoá trầm tích Pleogen/Neogen trong mối quan hệ với đứt gãy Sông Ba.

Kết quả đạt được

Làm sáng tỏ về lịch sử tiến hóa các thành tạo trầm tích Pleogen/ Neogen trong mối quan hệ với hoạt động của đứt gãy Sông Ba và khoáng hóa đi kèm.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".