Tiến hóa trầm tích Pliocen-Đệ tứ bồn trũng Sông Hồng trên cơ sở nghiên cứu địa tầng phân tập

Chủ nhiệm đề tài TS. Doãn Đình Lâm
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

-Xác lập địa tầng phân tập và lịch sử tiến hóa các thành tạo Pliocen-Đệ tứ bồn trũng Sông Hồng
-Xác lập các bề mặt: bề mặt bóc mòn, bề mặt ngập lụt cực đại, bề mặt biển tiến, xác lập các bất chỉnh hợp và chỉnh hợp có thể liên kết được
-Phân tích tướng-trầm tích, thành lập các mặt cắt tướng -trầm tích
- Phân chia, xác lập các tập. Thiết lập lịch sử tiến hoá trầm tích Pliocen-Đệ Tứ bồn trũng Sông Hồng trên quan điểm địa tầng phân tập

Kết quả đạt được

Đã xác lập được các ranh giới địa tầng của các tập trong Holocen, xác lập một số bề mặt chỉnh hợp và bất chỉnh hợp. Đăng 3 bài báo trên các tạp chí trong nước

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".